Izborna skupština 17. januara

Obaveštavam sve članove kluba da će se izborna skupština održati 17. januara 2016 godine sa početkomu 11h. Skupština će se održati u prostorijama kluba.

Predložen dnevni red:
1. Izbor radnih tela skupštine
2. Izveštaj o radu 2011 do 2015
3. Izbor rukovodstva kluba
4. Plan rada u 2016. godini
5. Članarina
6. Razno